Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4lpradek [2017/11/29 14:11] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4LpRadek =====
 +Řádek lékařské péče
 +
 +Představuje plánování LP pro zaměstnance a evidenci účasti zaměstnance na LP.
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +| |||Primární klíč |
 +|d4LpPece |[[fk_d4lpradek_d4lppece|idpk_pece]] |[[d4lppece|D4LpPece]] |Cizí klíč - D4_LP_PECE |
 +| |||Cizí klíč do číselníku lékařských péčí |
 +|dazar |[[fk_d4lpradek_dazar|idpk_dazar]] |[[dazar|Dazar]] |Cizí klíč - DAZAR |
 +| |||Idpk zaměstnance,​ kterého posíláme na prohlídku. |
 +|d0zar |[[fk_d4lpradek_d0zar|idpk_dazar]] |[[d0zar|D0zar]] |Cizí klíč - DAZAR |
 +| |||Idpk zaměstnance,​ kterého posíláme na prohlídku. |
 +|infoVyrazen |info_vyrazen |Boolean(1) |Vyřazen |
 +| |||Daný záznam má být nadále standardně skryt. |
 +|datumPlan |datum_plan |Date(23) |Plánované datum |
 +| |||Plánované datum, kdy se má zaměstnanec zůčastnit prohlídky. |
 +|datumAbsolvovani |datum_absolvovani |Date(23) |Datum absolvování |
 +| |||Datum, kdy zaměstnanec LP absolvoval. |
 +|datumPlatnosti |datum_platnosti |Date(23) |Platnost do |
 +| |||Platnost do, tj. kdy by se měla prohlídka opakovat. Pokud není vyplněno datum absolvování,​ je platnost do dopočítávána z plánovaného termínu, jinak z termínu absolvování. |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|poKdo |po_kdo |Integer(9) |Uživatel, který pořídil záznam |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmKdo |zm_kdo |Integer(9) |Uživatel, který naposledy změnil záznam |
 +|iko |iko |String(20) |Iko |
 +|d4LpLekar |[[fk_d4lpradek_d4lplekar|idpk_lekar]] |[[d4lplekar|D4LpLekar]] |Cizí klíč - D4_LP_LEKAR |
 +| |||Cizí klíč do číselníku lékařů |
 +|poznTxt |pozn_txt |String(120) |Textová poznámka |
 +|poznNum |pozn_num |BigDecimal(8,​2) |Číselná poznámka |
 +|vychozi |vychozi |Boolean(1) | |
 +|uzObdobi |uz_obdobi |Date(23) | |