Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4oz [2018/11/26 15:36] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4oz =====
 +Číselník odborných způsobilostí
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|d4oz |[[fk_d4oz_d4oz|idpk_kateg]] |[[d4oz|D4oz]] |Cizí klíč - D4OZ |
 +| |||Číselník OZ - kořenová kategorie |
 +|d4skskol |[[fk_d4oz_d4skskol|idpk_skolitel]] |[[d4skskol|D4skskol]] |Cizí klíč - D4SKSKOL |
 +| |||Číselník školitelů |
 +|d4skmist |[[fk_d4oz_d4skmist|idpk_misto]] |[[d4skmist|D4skmist]] |Cizí klíč - D4SKMIST |
 +| |||Číselník školících míst |
 +|nazev |nazev |String(120) |Název |
 +|kod |kod |String(50) |Kód |
 +|klic |klic |String(400) |Programový klíč |
 +| |||Klíč pro stromové zobrazení |
 +|popis |popis |String(255) |Popis |
 +|perioda |perioda |Short(4) |Perioda opakování |
 +|en |en |Boolean(1) |OZ dle EN |
 +|platny |platny |Boolean(1) |Platnost věty |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poIdpk |po_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmIdpk |zm_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který naposledy změnil záznam |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |