Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4skprehled [2017/11/29 14:11] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4skPrehled =====
 +Přehled školení
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID účastníka |
 +|oscis |oscis |Integer(9) |Osobní číslo |
 +|jmPrijm |jm_prijm |String(50) |Příjmení |
 +|jmJmeno |jm_jmeno |String(1) |Jméno |
 +|oscisVzt |oscis_vzt |Character(1) |Vztah |
 +|d0ppv |idpk_d0ppv |[[d0ppv|D0ppv]] | |
 +|idpkD0zar |idpk_d0zar |Long(18) |Cizí klíč - D0ZAR |
 +|funkce |funkce |String(6) |Pracovní funkce |
 +|utvar |utvar |String(15) |Útvar |
 +|nazevFunkce |nazev_funkce |String(40) |Název pracovní funkce |
 +|nazevUtvar |nazev_utvar |String(28) |Název útvaru |
 +|divize |divize |String(30) |Divize |
 +|idpkSkoleni |idpk_skoleni |Long(18) |Cizí klíč - D4SKS |
 +|nazevSkoleni |nazev_skoleni |String(60) |Název školení |
 +|typ |typ |Character(1) |Typ školení |
 +|popisSkoleni |popis_skoleni |String(255) |Popis školení |
 +|klic |klic |String(10) |Klíč školení |
 +|rozsah |rozsah |Short(4) |Rozsah (dny) |
 +|terminOd |termin_od |Date(23) |Termín od |
 +|terminDo |termin_do |Date(23) |Termín do |
 +|stav |stav |Short(4) |Stav školení |
 +|npSkol |np_skol |BigDecimal(14,​4) |Plánované náklady školení |
 +|nsSkol |ns_skol |BigDecimal(14,​4) |Skutečné náklady školení |
 +|en |en |String(500) |Evropské normy |
 +|enZkr |en_zkr |String(255) |Evr. normy (zkrácený) |
 +|zalozenoZ |zalozeno_z |Character(1) |Původ založení |
 +|nazevPlan |nazev_plan |String(60) |Název plánu |
 +|popisPlan |popis_plan |String(255) |Popis plánu |
 +|npPlan |np_plan |BigDecimal(16,​4) |Plánované náklady plánu |
 +|nsPlan |ns_plan |BigDecimal(16,​4) |Skutečné náklady plánu |
 +|idpkOz |idpk_oz |Long(18) |Cizí klíč - D4OZ |
 +|nazevOz |nazev_oz |String(120) |Název odborné způsobilosti |
 +|kodOz |kod_oz |String(50) |Kód odborné způsobilosti |
 +|klicOz |klic_oz |String(400) |Programový klíč OZ |
 +|perioda |perioda |Short(4) |Perioda opakování |
 +|poznamkaUcastnik |poznamka_ucastnik |String(60) |Poznámka k účastníkovi |
 +|absolvovano |absolvovano |Date(23) |Datum absolvování |
 +|platnostDo |platnost_do |Date(23) |Platí do |
 +|pritomen |pritomen |Boolean(1) |Přítomen na školení |
 +|npUcast |np_ucast |BigDecimal(12,​4) |Plánované náklady účastníka |
 +|nsUcast |ns_ucast |BigDecimal(12,​4) |Skutečné náklady účastníka |
 +|hodnoceniLektora |hodnoceni_lektora |Integer(9) |Hodnocení školitele |
 +|hodnoceniKurzu |hodnoceni_kurzu |Integer(9) |Hodnocení školení |
 +|idpkZalozil |idpk_zalozil |Long(18) |Cizí klíč - OSOBY |
 +|zalozilOscis |zalozil_oscis |Integer(9) |Založil osobní číslo |
 +|zalozilPrijm |zalozil_prijm |String(50) |Založil příjmení |
 +|zalozilJmeno |zalozil_jmeno |String(50) |Založil jméno |
 +|mistr |mistr |Integer(9) |Mistr |
 +|vyplMisto |vypl_misto |Short(4) |Výplatní místo |