Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Osoby

Osoby jsou základní datovou tabulkou Orsoftu. Jedná se o seznam všech osob, se kterými systém pracuje, tj. jak osob, které mají do systému přístup (tj. mají přiděleného uživatele), tak osob ostatních, které samy do systému přístup nemají, ale pracuje se s nimi v jednotlivých agendách.

Základní údaje

Základní údaje o osobě:

 • Osobní číslo - identifikace osoby, musí být vyplněno
 • Aktivní - vyhodnocuje se při práci s osobou v podsystémech
 • Skupina - skupina osob, do které osoba patří
 • Příjmení
 • Jméno
 • Titul před - titul před jménem
 • Titul za - titul za jménem
 • Rodné jméno
 • Přezdívka
 • Telefon 1
 • Telefon 2
 • E-mail
 • Přihlašovací údaje - zde jsou uvedeny přihlašovací údaje pro původní samostatně spouštěný cobolský Orsoft. Jsou pouze pro prohlížení. Změnit se dají editací přihlašovacích údajů v uživatelích, přičemž údaje pořízené v uživatelích se do osob propisují v tom případě, že osoba má jediné přihlašovací jméno do Orsoftu (tj. jediného (jednoznačného) uživatele).
  • Přihlašovací jméno - login pro přihlášení do systému, přihlášení přes login a heslo je popsáno výše
  • Heslo - heslo pro přihlášení do systému
  • Kontext uživatele v AD - kontext uživatele v Active Directory. Může sloužit pro přihlášení bez zadání loginu a hesla.

Doplňkové údaje

Doplňkové údaje o osobě:

 • Ulice
 • Číslo popisné/orientační
 • PSČ - poštovní směrovací číslo
 • Pošta - zkratka pošty pro účely ČSSZ. Uvádí se název obce, ve kterém je příslušná pošta, ve zkrácené formě - pouze 5 znaků bez mezery, např. Bor u Tachova - BoruT, stí nad Labem - stín; je možno uvést i číslo pošty, např. Most1.
 • Obec
 • Země
 • Pracovní doba - obvyklá pracovní doba zaměstnance (pouze textový řetězec)
 • Útvar - obvyklý nákladový útvar zaměstnance (kontroluje se na Útvary (tabulka Okutv))
 • Organizační místo - obvyklé organizační místo zaměstnance (kontroluje se na Organizační strukturu (tabulka Ostru))
 • Adresář - vazba na adresář - fakturační údaje osoby

Přidělené role

Na této záložce lze spravovat role přidělené osobám. Přidělené role určují, jakým způsobem se bude v Orsoftu s osobou pracovat v různých agendách - viz detailní popis Přidělené role .

Přihlašovací jména

Na této záložce lze spravovat uživatele přidělené osobám. Aby se mohla osoba přihlašovat do systému, musí mít přiděleného alespoň jednoho uživatele (přihlašovací jméno).

Další nabídka