Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4sks [2018/05/29 10:40] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4sks =====
 +Školení
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|d4skp |[[fk_d4sks_d4skp|idpk_plan]] |[[d4skp|D4skp]] |Cizí klíč - D4SKP |
 +| |||Plán školení |
 +|d4oz |[[fk_d4sks_d4oz|idpk_oz]] |[[d4oz|D4oz]] |Cizí klíč - D4OZ |
 +| |||Číselník odborných způsobilostí |
 +|d4sko |[[fk_d4sks_d4sko|idpk_osnova]] |[[d4sko|D4sko]] |Cizí klíč - D4SKO |
 +| |||Osnova školení |
 +|d4skskol |[[fk_d4sks_d4skskol|idpk_skolitel]] |[[d4skskol|D4skskol]] |Cizí klíč - D4SKSKOL |
 +| |||Číselník školitelů |
 +|d4skmist |[[fk_d4sks_d4skmist|idpk_misto]] |[[d4skmist|D4skmist]] |Cizí klíč - D4SKMIST |
 +| |||Číselník školících míst |
 +|osoby |[[fk_d4sks_osoby|idpk_zalozil]] |[[osoby|Osoby]] |Cizí klíč - OSOBY |
 +| |||Číselník osob - osoba, která školení založila |
 +|nazev |nazev |String(60) |Název |
 +|typ |typ |Character(1) |Typ školení |
 +| |||Interní/​externí |
 +|popis |popis |String(255) |Popis |
 +|klic |klic |String(10) |Klíč |
 +| |||Vyhledávací klíč |
 +|rozsah |rozsah |Short(4) |Rozsah dní |
 +|terminOd |termin_od |Date(23) |Začátek školení |
 +|terminDo |termin_do |Date(23) |Konec školení |
 +|stav |stav |Short(4) |Stav školení |
 +| |||Naplánované,​ proběhlé, zrušené |
 +|maxPoc |max_poc |Short(4) |Maximální počet účastníků |
 +|minPoc |min_poc |Short(4) |Minimální počet účastníků |
 +|nakladyZ |naklady_z |Character(1) |Způsob výpočtu nákladů |
 +| |||Rozpočítat na účastníky,​ suma nákladů na účastníky(každý jiné náklady), součin podle počtu účastníků |
 +|nakladyN |naklady_n |Boolean(1) |Započítávat nepřítomné |
 +| |||Započítání nepřítomných do nákladů ano/ne |
 +|nakladyP |naklady_p |BigDecimal(14,​4) | |
 +| |||Plánované náklady |
 +|nakladyS |naklady_s |BigDecimal(14,​4) |Skutečné náklady |
 +|en |en |String(500) |Evropské normy |
 +| |||Výčet evropských norem |
 +|enZkr |en_zkr |String(255) |EN zkrácený |
 +| |||Zkrácený výčet evropských norem |
 +|zalozenoZ |zalozeno_z |Character(1) |Příznak založení |
 +|iko |iko |String(20) |Id elektronických dokumentů |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poIdpk |po_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmIdpk |zm_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který naposledy změnil záznam |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|skupina |skupina |String(50) |Skupina opakování |
 +| |||Identifikátor skupiny pro generování následných školení |
 +|uzObdobi |uz_obdobi |Date(23) |Uzavřené období |
 +|akreditace |akreditace |Boolean(1) |Příznak akreditace školení |