Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4skseo [2016/10/30 08:18] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4skseo =====
 +Školící organizace z Edumenu
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|idVeta |id_veta |Long(18) |ID věty z XML |
 +|jmeno |jmeno |String(250) |Název |
 +|adresa |adresa |String(250) |Adresa |
 +|mesto |mesto |String(250) |Město |
 +|o0ciselnik |[[fk_d4skseo_o0ciselnik|region]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Region |
 +|psc |psc |String(50) |PSČ |
 +|telefon |telefon |String(50) |Telefon |
 +|email |email |String(250) |Email |
 +|ic |ic |String(250) |IČ |
 +|dic |dic |String(250) |DIČ |
 +|FJmeno |f_jmeno |String(250) |Fakturační adresa - název |
 +|FAdresa |f_adresa |String(250) |Fakturační adresa - adresa |
 +|FMesto |f_mesto |String(250) |Fakturační adresa - město |
 +|FPsc |f_psc |String(250) |Fakturační adresa - PSČ |
 +|pref |pref |Boolean(1) |Preferovaná organizace |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |