Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:dasra [2018/07/03 11:29] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída Dasra =====
 +Srážky
 +
 +Trvalé (kmenové) srážeky zaměstnanců - DASRA
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|dappv |[[fk_dasra_dappv|oscis,​ oscis_vzt]] |[[dappv|Dappv]] |Osobní číslo |
 +|daido |[[fk_dasra_daido|oscis]] |[[daido|Daido]] |Osobní číslo |
 +|oscis |oscis |Integer(9) |Osobní číslo |
 +|oscisVzt |oscis_vzt |Character(1) |Pracovněprávní vztah |
 +|kod |kod |Short(4) |Kód srážky |
 +|zpusob |zpusob |Short(4) |Způsob srážky |
 +|export |export |String(3) |Export |
 +|prefixJm |prefix_jm |String(5) |Prefix jména |
 +|smerKod |smer_kod |String(7) |Směrový kód banky |
 +|bspoj |bspoj |String(34) |Číslo bankovního spojení |
 +|KSym |k_sym |Long(10) |Konstantní symbol |
 +|VSym |v_sym |String(10) |Variabilní symbol |
 +|SSym |s_sym |String(10) |Specifický symbol |
 +|evidCis |evid_cis |String(30) |Evidenční číslo |
 +|adresa |adresa |Short(4) |Adresa |
 +|splatka |splatka |Integer(9) |Výše srážky |
 +|dluzSplat |dluz_splat |Integer(9) |Dlužná splátka |
 +|zbyvaSraz |zbyva_sraz |Integer(9) |Zbývá srazit |
 +|celkDluh |celk_dluh |Integer(9) |Celkový dluh |
 +|naruku |naruku |Integer(9) |Na ruku |
 +|poplatek |poplatek |Short(4) |Poplatek za srážku |
 +|slozPoc |sloz_poc |Character(1) |Počítání popl. za složenku A/N |
 +|sazba |sazba |BigDecimal(5,​2) |Sazba [%] pro některé výpočty |
 +|priorita |priorita |Character(1) |Označení přednostní srážky |
 +|datum |datum |Integer(9) |Datum začátku srážení |
 +|adrEv |adr_ev |Short(4) |Nařizující orgán (exekuce,​výživné) |
 +|pravniMoc |pravni_moc |Integer(9) |Datum nabytí právní moci |
 +|deponovat |deponovat |Boolean(1) |Deponovat srážku |
 +| |||Deponovat srážku do nabytí právní moci? (0/1) |
 +|depKc |dep_kc |Integer(9) |Deponovaná částka |
 +|depOdesl |dep_odesl |Integer(9) |Datum odeslání deponované částky |
 +|zbytek |zbytek |Character(1) |Zbytek výplaty |
 +|rodTyp |rod_typ |Character(1) |Typ rodinného příslušníka |
 +|rodKod |rod_kod |Short(4) |Typ rodinného příslušníka |
 +|prijemce |prijemce |String(10) |Příjemce |
 +|pozn |pozn |String(20) |Poznámka |
 +|stopka |stopka |Character(1) |Stopka |
 +|perioda |perioda |Character(1) |Četnost provádění srážky |
 +|periodaN |perioda_n |String(12) |Srážet MS v měsících |
 +|periodaOd |perioda_od |Integer(9) |Srážet MS počínaje datem |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poDatum |po_datum |Integer(9) |Datum pořízení záznamu |
 +|poCas |po_cas |Integer(9) |Čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |
 +|zmKdo |zm_kdo |Integer(9) |Uživatel, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Integer(9) |Datum poslední změny záznamu |
 +|zmCas |zm_cas |Integer(9) |Čas poslední změny záznamu |
 +|iko |iko |String(20) |Iko |
 +|srazBonus |sraz_bonus |Boolean(1) |Srážet bonus |
 +|vyzOsoby |vyz_osoby |Short(4) |Vyživované osoby (připravuje se) |