Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Objekty správy majetku

Úloha slouží k evidenci a zařazení objektů které patří do správy majetku.

Objekty majetku lze rozdělit do následujících typů objektu:

  • inventární číslo
  • soubor objektů
  • podobjekt
  • neurčeno

Karta objektu se obsahem liší dle Typu objektu

Obrazovka Inventárního čísla

První záložka určuje základní údaje o objektu a vztah na inventární číslo Evidence majetku.

Druhá záložka definuje správu objektu, správce – technika, externího správce a adresu objektu.

Z této záložky lze zobrazit objekt na mapě, má-li vyplněnou adresu

Následují záložky Technické údaje, Majetek – karta evidence majetku a záložka Náklady

Obrazovka Souboru objektů

První záložka určuje základní údaje o souboru objektů.

Následuje záložka Správa

Opět s možností zobrazení na mapě – v tomto případě se na mapě zobrazí všechny objekty souboru, o kterých je vyplněna adresa.

Následují záložky - Podřízené objekty – seznam všech podřízených objektů - Majetek objektů – seznam karet majetku z evidence - Náklady - náklady na soubor objektů Záložka Technické údaje nemá u souboru objektů smysl.

Soubor objektů může obsahovat i jiné soubory objektů

Včetně vedení Podřízených objektů a Nákladů

Obrazovka Podobjektů

Podobjektem je myšlena část objektu, která je z hlediska nákladů sledována jako samostatná.

Obrazovka Neurčeného objektu

Neurčený objekt není veden v evidenci majetku, přesto jsou na něho sledovány náklady.

Menu je doplněno o ikony, které zjednodušují práci s objekty majetku

Přidat objekt/Odebrat objekt

Přidat objekt - u souboru objektů umožňuje přidávat objekty do tohoto souboru

Opačný proces je odebrání objektu ze souboru

Zobrazení v menu seznamu objektů souboru.

Aktualizace objektu

umožňuje zobrazit vybraný objekt majetku v samostatném okně pro přehlednější práci.

Filtry

Obrazovka Technické údaje

Obrazovka obsahuje technické údaje, které jsou specifické pro daný Druh objektu

Příklady:

Definice technických údajů k typu majetku se provádí ve volbě Šablony technických údajů