Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:datrv [2014/04/02 05:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída Datrv =====
 +Trvalé složky
 +
 +Údaje o trvalých složkách a příplatcích zaměstnanců - DATRV
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|dappv |[[fk_datrv_dappv|oscis,​ oscis_vzt]] |[[dappv|Dappv]] |Osobní číslo |
 +|daido |[[fk_datrv_daido|oscis]] |[[daido|Daido]] |Osobní číslo |
 +|oscis |oscis |Integer(9) |Osobní číslo |
 +|oscisVzt |oscis_vzt |Character(1) |Pracovněprávní vztah |
 +|typ |typ |Character(1) |Typ (skupina) trvalého příplatku |
 +|kod |kod |Short(4) |Kód trvalého příplatku |
 +|platnOd |platn_od |Integer(9) |Platnost od |
 +|prefixJm |prefix_jm |String(5) |Prefix jména |
 +|stopka |stopka |Character(1) |Stopka |
 +|kraceni |kraceni |Character(1) |Krácení |
 +|znakCinn |znak_cinn |Character(1) |Výběr činností |
 +|cinn |cinn |Integer(9) |Mzdová činnost |
 +|prostoje |prostoje |Character(1) |Fond -hodiny prostojů |
 +|prescasy |prescasy |Character(1) |Fond -hodiny přesčasů |
 +|doplatek |doplatek |Character(1) |Fond -hodiny činností bez doplatku |
 +|dcispKlic |dcisp_klic |String(2) |Klíč do tabulky DCISP |
 +|trida |trida |Short(4) |Tarifní třída |
 +|stupen |stupen |Short(4) |Tarifní stupeň |
 +|skupZaruc |skup_zaruc |Short(4) |Skupina zaručená mzda |
 +|castka |castka |BigDecimal(12,​4) |Částka (měsíční,​ hodinová)/​procento |
 +|castkaZkr |castka_zkr |Character(1) |Příznak pro zkrácenou částku |
 +|potlHodn |potl_hodn |Character(1) |Potlačení H/H v MD |
 +|nositele |nositele |Character(1) |Rozpočítání dle NN |
 +|signal |signal |Character(1) |Signál |
 +|perioda |perioda |Character(1) |Četnost vyplácení mzdové složky |
 +|periodaN |perioda_n |String(12) |Poskytování MS v měsících |
 +|periodaOd |perioda_od |Integer(9) |Vyplácení MS počínaje datem |
 +|vyber |vyber |Character(1) |Výběr |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poDatum |po_datum |Integer(9) |Datum pořízení záznamu |
 +|poCas |po_cas |Integer(9) |Čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |
 +|zmKdo |zm_kdo |Integer(9) |Uživatel, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Integer(9) |Datum poslední změny záznamu |
 +|zmCas |zm_cas |Integer(9) |Čas poslední změny záznamu |