Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída Dcupoh

Pohovor

Pohovor - DCUPOH

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
priste priste Date(23) Datum příštího kola pohovoru
Datum příštího kola pohovoru
poznamka poznamka String(100) Poznámka k pohovoru
Poznámka k pohovoru
o0ciselnik idpk_etapa O0ciselnik Etapa
Vazba na číselník d0uchetapa - Etapa pohovoru
dcuch idpk_dcuch Dcuch vazba na tabulku DCUCH
vazba na tabulku DCUCH
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poIdpk po_idpk Long(18) Vazba na uživatele, který pořídil záznam
poDatum po_datum Date(23) Datum a čas pořízení záznamu
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmDatum zm_datum Date(23) Datum a čas poslední změny záznamu
zmIdpk zm_idpk Long(18) Vazba na uživatele, který naposledy změnil záznam
zmPocet zm_pocet Integer(9) Počet změn záznamu