Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída Dcutest

Testy

Testy uchazeče - DCUTEST

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
o0ciselnikByIdpkTest idpk_test O0ciselnik Druh testu
Vazba na číselník O0CISELNIK (D0UCHTEST)
o0ciselnikByIdpkTestVysl idpk_test_vysl O0ciselnik Výsledek testu
Vazba na číselník O0CISELNIK (D0UCHVYSL)
dcupoh idpk_dcupoh Dcupoh Vazba na tabulku DCUPOH
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poIdpk po_idpk Long(18) Vazba na uživatele, který pořídil záznam
poDatum po_datum Date(23) Datum a čas pořízení záznamu
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmIdpk zm_idpk Long(18) Vazba na uživatele, který naposledy změnil záznam
zmDatum zm_datum Date(23) Datum a čas poslední změny záznamu
zmPocet zm_pocet Integer(9) Počet změn záznamu