Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:dcznal [2016/01/22 12:23] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída Dcznal =====
 +Znalosti
 +
 +Odborné a jazykové znalosti - DCZNAL
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|idpkJazyk |idpk_jazyk |Long(18) |Vazba na číselník řečí - O6R |
 +| |||Kód řeči (cizího jazyka) |
 +|idpkDosazJaz |idpk_dosaz_jaz |Long(18) |Vazba na číselník d0jazst - Jazykové znaklosti |
 +| |||Stupeň dosažené jazykové znalosti |
 +|idpkZpusobilost |idpk_zpusobilost |Long(18) |Vazba na číselník odborné způsobilosti - D4OZ |
 +| |||Odborná způsobilost |
 +|idpkDosazZp |idpk_dosaz_zp |Long(18) |Vazba na číselník d4ozst - Stupeň odborné způsobilosti |
 +| |||Stupeň dosažené odborné způsobilosti |
 +|poznamka |poznamka |String(100) |Poznámka |
 +|stupen |stupen |Character(1) |Stupeň znalosti |
 +|kod |kod |String(6) |Kód znalosti |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poIdpk |po_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmIdpk |zm_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |