Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Varianta zpracování

Nastavení varianty zpracování. Číslo varianty, většinou pro každého zákazníka jiné, řídí činnost některých programů podle předem určené „šablony“. Podle varianty se nastavují pohledy obrazovek, výpočty množství, doplňkové činnosti při editaci, volání různých variant speciálních voleb, …

Konfigurace - výroba

V Základní části Orsoftu i v každém z dalších podsystémů je možnost trvalého nastavení některých parametrů zpracování- tzv. konfigurace. V konfiguraci Základní části Orsoftu se nastavují identifikační údaje o firmě, způsoby tisku, bezpečnost celého systému, účetní vazby, adresářové cesty pro práci v Orsoftu a podobně. Kromě konfigurace Základní části je nutné provést ještě nastavení parametrů pro vlastní podsystém, se kterým chce uživatel nadále pracovat. Konfigurace umožňuje trvalé nastavení některých vlastností programu tak, aby vyhovovaly zvolené formě evidence. Nebude tedy nutné je již pokaždé při zpracování zadávat.

Nastavení konfigurace podsystému Výroba.

Popis jednotlivých polí :

Označení terminálu, Uživatel - Přiřazení konfigurační věty. Pokud se nevyplní bude konfigurece pro všechny.

Platnost, Datum platnosti od do - Nastavení platnosti pro vyhledání optimální konfigurace v daném období.

Názvy klíčů … - Členění skladových zásob může být ovlivněno nejen skladovým číslem, ale je možné evidenci každého čísla rozšířit ještě o další tři údaje- třídící klíče (např. dodavatel, jakost,barva….atp.) Blíže popsáno v konfiguraci podsystému Prodej-Fakturace

Klíč záznamu -

Konfigurační číslo - Speciální označení pro daného zákazníka.

Úklid souborů - Rozhodnutí o tom, jaké soubory mají být po provedené měsíční uzávěrce odloženy do archivu. Blíže popsáno v konfiguraci podsystému Prodej-Fakturace.

Způsob kalkulace - Nastavení pro podsystém Prodej-Fakturace.

Konfigurace plánu - editace - Nastavení editace plánu s detailem nebo jen v browse.

Konfigurace - prodej

Konfigurace prodeje je podrobně popsána zde * Konfigurace