Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:dma [2015/03/24 15:28] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída Dma =====
 +
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|id.dmaDmzKn |dma_dmz_kn |Integer(9) | |
 +|id.dmaPor |dma_por |Integer(9) | |
 +|dmaMakro |dma_makro |String(5) | |
 +|dmaTab |dma_tab |String(5) | |
 +|dmaPopis |dma_popis |String(60) | |
 +|dmaTyp |dma_typ |Character(1) | |
 +|dmaVstup |dma_vstup |Character(1) | |
 +|dmaEname |dma_ename |String(8) | |
 +|dmaEdat |dma_edat |Date(23) | |