Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Administrace

Administrace obsahuje volby potřebné pro správu aplikace OrsoftOpen