Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky D0TRV na tabulku D0CISP1

select *
from D0TRV d0trv
left outer join D0CISP1 d0cisp1 on d0cisp1.idpk = d0trv.idpk_d0cisp1