Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Externí systémy

Externí systémy (tabulka OuzivExtis) slouží pro nastavení parametrů pro přihlašování uživatelů do externích systémů. Jednotlivým uživatelům nebo obecně lze nastavit login a heslo pro přihlášení do externích systémů a využití jejich služeb.

Lze pořizovat tyto údaje

  • Externí systém - název externího systému, vybírá se z daného seznamu
  • ID služby - identifikátor služby externího systému, která se bude volat a pro niž se mají parametry přihlášení nastavit
  • GUID - GUID identifikátor
  • Popis systému - popisný název externího systému
  • Login - login do externího systému
  • Heslo - heslo do externího systému

Nastavení pro jednotlivé uživatele lze vyvolat z volby Administrace/Přístupová práva/Uživatelé/záložka Externí systémy.

Obecné nastavení lze vyvolat z volby Administrace/Přístupová práva/Externí systémy.