Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky DCUTEST na tabulku DCUPOH

select *
from DCUTEST dcutest
left outer join DCUPOH dcupoh on dcupoh.idpk = dcutest.idpk_dcupoh