Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky OFWOA na tabulku OFWT

select *
from OFWOA ofwoa
left outer join OFWT ofwt on ofwt.idpk = ofwoa.ofwt_idpk