Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Doklady

Využívají se k pořízení informací o dokladech (totožnosti) zaměstnance. Nejtypičtějším dokladem je občanský průkaz. Při pořízení se využívá číselník typů dokladů - přístup k němu je prostřednictvím ikony na liště. Se systémem je dodávám vzorový číselník typů dokladů, jehož obsah si uživatel může přizpůsobit svým potřebám.

Typ dokladu

Je třeba vybrat z číselníku, o jaký typ dokladu jde.

Číslo dokladu

Je třeba vyplnit jakýkoliv kód, identifikující příslušný doklad (číslo OP, číslo docházkové karty, číslo pasu…)

Poznámka

Je možné doplnit jakoukoliv poznámku.

Stát, který doklad vydal

Je možné vyplnit stát, který doklad vydal.

Tato hodnota je důležitá pro daňové nerezidenty v případě, že mají doklad totožnosti z jiného státu, než ve kterém mají občanství (např. běženci). Tento stát se pak tiskne na formuláři Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - příloha č.2.

Pokud u dokladu není stát vyplněn, znamená to, že doklad vydal stát, ve kterém má zaměstnanec občanství.

Skupiny pro ŘP

Pro řidičský průkaz lze zadat skupiny řidičského oprávnění. Jednotlivé skupiny se oddělují čárkou, např. „A1,B,C“.