Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky PPAPPS_POL na tabulku OKRDP

select *
from PPAPPS_POL ppapps_pol
left outer join OKRDP okrdp on okrdp.idpk = ppapps_pol.idpk_okrdp