Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open
Pokyny k implementaci Telefonního seznamu

Příklad spouštěcí dávky tomcatu pro Windows:

set CATALINA_HOME=c:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache Tomcat 7.0.22 set CLASSPATH=%CATALINA_HOME% set ORS_TELSEZCFG=e:\tomcat\ start „tomcat“ „%CATALINA_HOME%\bin\startup.bat“

Důležité je před spuštěním nastavit proměnnou ORS_TELSEZCFG nebo tuto proměnnou zavést jako systémovou a nemusí se už nikdy nastavovat.

Dále v hodnotě této proměnné je třeba dát na konec lomítko, v tomto případě „\“, na Linuxu „/“. Na tuto cestu je potřeba umístit soubor hibernate.properties, který musí obsahovat přístup do databáze.