Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky PPFVAZ na tabulku PPF_HL

select *
from PPFVAZ ppfvaz
left outer join PPF_HL ppf_hl on ppf_hl.idpk = ppfvaz.idpk_fa