Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Plán výroby

Tato skupina úloh umožňuje dle zadaného plánu a předtím vytvořených norem zjistit potřebu materiálu. Je určena pro zjištění potřeb materiálu a kapacit dle různých hledisek, přičemž dominantní je termín a výrobek. Podobně jako u norem zde jeden program pracuje nad více soubory - pevný, operativní hrubý a plán prodeje. Prací s hrubým a operativním plánem a tvorbou různých variant tak není nijak narušen pevný plán.

Při pořizování jsou povinné údaje Výrobek, Datum, Množství. Po vyplnění těchto údajů je možné plán uložit a hlavička je již plně funkční. Pokud není vyplněn datum plánu na období, doplní se aktuálním datumem. Další údaje Závod/sklad, Stroj, Zakázka atd. slouží stejně jako u norem pro vytvoření různých variant.

Pro plánování kapacit jsou v některých případech důležité údaje Stupeň a Výrobní deník. Tyto údaje umožňují pro plánování výroby řadit výrobky za sebou podle vlastností a omezuje se tím ve výrobě při změně výrobku nutnost častého a zbytečného seřizování a čištění strojů tzn. minimalizace nevýrobních časů. Např. po lepší kvalitě lze vyrábět horší kvalitu i bez čištění stroje.

Ostatní údaje jsou jen informativní. Nabídky pomocných programů lze vyvolat přes Další nabídku.

U údajů svázaných s různými číselníky lze pro výběr z těchto číselníků použít klávesu <F2> - buttonek za údajem. Dotažené údaje lze podle potřeby měnit. Při editaci položky Výrobek lze navíc ještě stiskem klávesy <F3> - „Norma“ vybírat přímo ze souboru norem. Standardně je výběr prováděn z pevné normy.

V konfiguraci výroby lze nastavit možnost zobrazení a editace plánu ve tvaru browse nebo s obrazovkou detailu.

Aktualizace a prohlížení

Nový plán otevřeme klávesou <Enter> nebo <F5>. Pokud je možno (nutno) údaj vyplnit s vazbou na příslušný číselník, nabízí se std. funkce klávesy <F2>. Každý plán lze doplnit poznámkou. Plán je možno změnit klávesou <F3>, zrušit klávesou <F4>, případně kopírovat klávesou <F5>.

Popis jednotlivých polí :

Místo - Určení plánovaného místa výroby.

Obdoní plánu od do - Datum plánované výroby.

Číslo výrobku - Číslo výrobku. Je možno vybrat z číselníku materiálu.

Množství - Množství plánované výroby (ze smluv/objednávek).

Stroj - Stroj, na kterém se bude vyrábět.Pokud je potřeba jiný než v technologickém postupu.

Měrná jednotka - Dotahovaný údaj z číselníku výrobků/výkonů.


Možné další údaje

Číslo zakázky - Číslo zakázky, pokud je výroba plánována na určitou zakázku.

Stupeň - Umožňuje zadat pořadí výroby jednotlivých výrobků pokud není jiná možnost upřednostnění výroby.

Cena - Cena výrobku. Pokud je jiná než v ceníku.

Výrobní deník - Specifikace pro další upřesnění výroby.

Původ - Původ vzniku zápisu, ručním zadáním, ze smluv.

Sortimentní skupina/Ekonomické členění - Dotahované údaje z číselníku výrobků/výkonů.

Tisk

standard

Plánování nákladů - výrobky

Přehled plánu - sestava: kplnPrehled.jrxml

Plán dle sort. skup. a výrobků - sestava: kpl001.jrxml

Plán dle termínů - sestava: kpl003.jrxml

Porovnání plánu a skladů dle sort. skup. a výrobků - sestava: kpl012.jrxml

Plán, zásoby, výroba dle sort. skup. a výrobků - sestava: kpl12b.jrxml

Plán, zásoby, výroba dle sort. skup. a výrobků - suma - sestava: kpl12s.jrxml

Plán mísení - výrobky - kplmih.jrxml

Plánování nákladů - suroviny

Suroviny za výrobek a den - sestava: kplsurvyrd.jrxml

Suroviny suma za výrobek - sestava: kplsurvyr.jrxml

Suroviny suma - sestava: ksursum.jrxml

Plán potřeb dle sort. skup. a výrobků - sestava: kpl005.jrxml

Plán potřeb dle termínů - sestava: kpl004.jrxml

Porovnání potřeb a zásob - sestava: kpl006.jrxml

Porovnání potřeb a zásob - suma - sestava: kpl066.jrxml

Plán potřeb dle kalkulačních položek - sestava: kpl007.jrxml

Potřeby, zásoby, dodávky - sestava: kpl06b.jrxml

Potřeby, zásoby, dodávky - suma - sestava: kpl06s.jrxml

Potřeby a výrobky - sestava: kpl06d.jrxml

Plán mísení - stránkovat po receptuře - sestava: kplmisstr.jrxml

Plán mísení - nestránkovat po receptuře - sestava: kplmisnestr.jrxml

uživatelské

Plán potřeb surovin dle výrobku

Přehled planu

Suroviny suma

Suroviny suma s nabídkou

Denní výroba plánu po linkách (odstránkováno) za den

Denní výroba plánu po linkách a směnách (odstránkováno) za den

Denní výroba plánu po linkách za den Denní výroba plánu za den

… další vytvořené sestavy u zákazníka

Další nabídka

Změna příznaku potvrzení

Naplnění normy Kpln z Kplan – z původních kplaa, kplaa1, kplab, kplab1, …

Převody plánů - převod plánu do jiného druhu plánu

Příklad tiskového výstupu

…………………………………………………………………………………..