Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky ZOM na tabulku O0CISELNIK

select *
from ZOM zom
left outer join O0CISELNIK o0ciselnik on o0ciselnik.idpk = zom.cis_z0cispoz