Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída G0ksd

Číselník CZ-CC

pro podsystém Majetek

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
ksd ksd String(20) Číslo CZ-CC
Klasifikace stavebních děl
ods ods Character(1) Odpisová skupina
vazba na číselník odpisových skupin GODS
pol pol String(2) Položka odpisové skupiny
dle zákona o dani z příjmu
ros ros BigDecimal(4,2) Odpisová sazba účetní
pro klíč úč. odpisu = 5
naz naz String(60) Název
Název dle standardu
jkv jkv String(7) rezerva pro převod
nevyužívá se
pdn pdn Short(4) Procento zvýšení odpisu
vazba na číselník odpisových skupin GODS
rosD ros_d BigDecimal(4,2) Odpisová sazba daňová
pro klíč d. odpisu = 1
ods2 ods2 Character(1) Podskupina odpisové skupiny
vazba na číselník odpisových skupin GODS
ros3 ros_3 BigDecimal(4,2) Odpisová sazba kalkulovaná
sazba pro kalkulované odpisy
ros4 ros_4 BigDecimal(4,2) Odpisová sazba IAS
sazba pro IAS/IFRS
ros5 ros_5 BigDecimal(4,2) Odpisová sazba 5
nevyužívá se
ros6 ros_6 BigDecimal(4,2) Odpisová sazba 6
nevyužívá se
koe1 koe_1 BigDecimal(5,3) Limitní procento
pro klíč úč.odpisu 13 (Radnice)
koe2 koe_2 BigDecimal(5,3) Koeficient 2
nevyužívá se
koe3 koe_3 BigDecimal(5,3) Koeficient 3
nevyužívá se
uods uods String(2) Účetní odpisová skupina
vazba na číselník účetních odpisových skupin GODSU
fill1 fill1 String(11) rezerva
nevyužívá se
dnaz dnaz String(255) Dlouhý název
Dlouhý název dle standardu
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poDatum po_datum Date(23) Datum a čas pořízení záznamu
poKdo po_kdo Integer(9) Uživatel, který pořídil záznam
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmDatum zm_datum Date(23) Datum a čas poslední změny záznamu
zmKdo zm_kdo Integer(9) Uživatel, který naposledy změnil záznam