Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída G0zps

Registr strojů

pro podsystém Majetek

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
version version Long(18) Technický sloupec - verze
inv inv Long(12) Inventární číslo
Inventární číslo
cs1 cs1 BigDecimal(13,2) Číselný údaj 1
Číselný údaj 1
cs2 cs2 BigDecimal(13,2) Číselný údaj 2
Číselný údaj
pob pob String(3) Převažující obor
Převažující obor
tu1 tu1 String(10) Třídící údaj 1
Třídící údaj 1
tu2 tu2 String(10) Třídící údaj 2
Třídící údaj 2
tu3 tu3 String(10) Třídící údaj 3
Třídící údaj 3
fiv fiv String(28) Firma výrobce
Firma výrobce
kzv kzv String(3) Kód země výrobce
Kód země výrobce
fid fid String(28) Firma dodavatele
Firma dodavatele
kzd kzd String(3) Kód země dodavatele
Kód země dodavatele
vyc vyc String(20) Výrobní číslo
Výrobní číslo
pel pel Short(4) Počet elektromotorů
Počet elektromotorů
pri pri BigDecimal(5,2) Příkon
Příkon
kwh kwh Short(4) Spotřeba kilowatthodin
Spotřeba kilowatthodin
tys tys String(28) Typ stroje
Typ stroje
kts kts String(6) Kód typu stroje
Kód typu stroje
pre pre Character(1) Přemistitelnost
Přemistitelnost
zvy zvy Character(1) Způsob využití
Způsob využití
stu stu Short(4) Stupeň technické úrovně
Stupeň technické úrovně
kod kod Character(1) Klíč opravárenské důležitosti
Klíč opravárenské důležitosti
obs obs BigDecimal(5,3) Obsluhovost
Obsluhovost
ums ums String(33) Umístění stroje
Umístění stroje
priVla pri_vla Character(1) Příznak vlastníka
Příznak vlastníka
kodVla kod_vla String(13) Kód vlastníka
Kód vlastníka
priUzi pri_uzi Character(1) Příznak uživatele
Příznak uživatele
kodUzi kod_uzi String(13) Kód uživatele
Kód uživatele
hmt hmt BigDecimal(12,3) Hmotnost
Hmotnost (kg)
vys vys BigDecimal(10,3) Výška
Výška (m)
sir sir BigDecimal(10,3) Šířka
Šířka (m)
hlo hlo BigDecimal(10,3) Hloubka
Hloubka (m)
smlouva smlouva String(20) Smlouva
Text pro smlouvu o nájmu
invUmi inv_umi Long(12) Inventární číslo budovy, parcely
Inventární číslo budovy, parcely pro umístění
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poDatum po_datum Date(23) Datum a čas pořízení záznamu
poKdo po_kdo Integer(9) Uživatel, který pořídil záznam
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmDatum zm_datum Date(23) Datum a čas poslední změny záznamu
zmKdo zm_kdo Integer(9) Uživatel, který naposledy změnil záznam
g0zp idpk_g0zp G0zp IDPK věty kmenového souboru G0ZP
IDPK věty kmenového souboru G0ZP