Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída Ohskupkont

Skupiny kontaktů

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
nameObj name_obj String(30) Vazba na obecnou tabulku - jméno tabulky
idpkObj idpk_obj Long(18) Vazba na obecnou tabulku - ID záznamu
typSkupiny typ_skupiny String(30) Typ skupiny
ohkont idpk_ohkont Ohkont Vazba na OHKONT