Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída Ptd

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
pkont idpk_kont Pkont
ocuoByIdpkucd idpkucd Ocuo
o0ciselnikByDendok dendok O0ciselnik
ocuoByIdpkucmd idpkucmd Ocuo
o0ciselnikByIdpkCtyp idpk_ctyp O0ciselnik
ptd idpk_td Ptd
oddr idpk_dr Oddr
pbuc idpk_bu Pbuc
kodTd kod_td String(5)
nazev nazev String(50)
prizDan priz_dan Character(1)
prizUcto priz_ucto Character(1)
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poDatum po_datum Date(23) Datum a čas pořízení záznamu
poKdo po_kdo Integer(9) Uživatel, který pořídil záznam
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmDatum zm_datum Date(23) Datum a čas poslední změny záznamu
zmKdo zm_kdo Integer(9) Uživatel, který naposledy změnil záznam
tgv tgv Character(1)
prizObnos priz_obnos Character(1)
platnOd platn_od Date(23)
platnDo platn_do Date(23)
zpUcto zp_ucto String(2)
prizCp priz_cp Character(1)
zis zis Character(1)
strana strana Character(1)