Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída Osoby

Osoby

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
oscis oscis Integer(9) Osobní číslo
aktivni aktivni Boolean(1) Aktivní
prezdivka prezdivka String(15) Přezdívka
jmPrijm jm_prijm String(50) Příjmení
jmJmeno jm_jmeno String(50) Jméno
jmTitulP jm_titul_p String(35) Titul před jménem
jmTitulZ jm_titul_z String(10) Titul za jménem
jmRodne jm_rodne String(50) Rodné jméno
adrUlice adr_ulice String(50) Ulice
adrCdTyp adr_cd_typ Short(4) Typ domovního čísla
adrCpCev adr_cp_cev String(4) Číslo popisné
adrCor adr_cor String(4) Číslo orientační
adrPsc adr_psc String(11) PSČ
adrObec adr_obec String(50) Obec
adrPosta adr_posta String(5) Pošta
adrStat adr_stat String(2) Země
telefon1 telefon1 String(33) Telefon 1
telefon2 telefon2 String(33) Telefon 2
EMail e_mail String(65) E-mail
pracDoba prac_doba String(15) Pracovní doba
utvar utvar String(15) Útvar
orgMisto org_misto String(15) Organizační místo
zakazka zakazka String(20) Zakázka
adresar adresar Long(16) Vazba na Adresář
skupina skupina String(15) Skupina
loginname loginname String(32) Login
heslo heslo String(50) Heslo
datZmHesla dat_zm_hesla Date(23) Datum poslední změny hesla
usruid usruid String(36) GUID identifikátor pro ostatní systémy
fqdn fqdn String(100) Kontext uživatele v AD
poznamka poznamka String(60) Poznámka
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poKdo po_kdo Integer(9) Uživatel, který pořídil záznam
poDatum po_datum Date(23) Datum a čas pořízení záznamu
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmKdo zm_kdo Integer(9) Uživatel, který naposledy změnil záznam
zmDatum zm_datum Date(23) Datum a čas poslední změny záznamu
zmPocet zm_pocet Integer(9) Počet změn záznamu