Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Adresy

Adresář zaměstnance může obsahovat skupinu až 99 adres ke každému zaměstnanci. Personalistika využívá adresu trvalého bydliště, další kontaktní adresu, e-mail adresu a adresy rodinných příslušníků. Protože soubor adres mohou využívat i ostatní podsystémy, doporučujeme v rámci OJ používat ustálené skupiny kódů, aby nedocházelo ke konfliktům při zrušení kódu adresy. Některé položky jsou kontrolovány na číselníky Adresáře o6* (okres, země, PSČ… ).

Nápovědy k jednotlivým položkám Adresáře :

Zaměstnanec : osobní číslo,jméno a příjmení, titul zaměstnance

Typ adresy :

trvalá adresa
trvalá adresa cizince v ČR
kontaktní adresa
kontaktní adresa - další 1.
kontaktní adresa - další 2.
kontaktní adresa - další 3.
kontaktní adresa - další 4.
kontaktní adresa - další 5.
kontaktní adresa - další 6.
kontaktní adresa - další 7.
kontaktní adresa - další 8.
kontaktní adresa - další 9.
e-mailová adresa
e-mailová adresa - VL
e-mailová adresa - VL další
e-mailová adresa - další 3.
e-mailová adresa - další 4.
e-mailová adresa - další 5.
e-mailová adresa - další 6.
e-mailová adresa - další 7.
e-mailová adresa - další 8.
e-mailová adresa - další 9.
adresa zaměstnavatele manžela (manželky)

Oslovení, titul : je zpravidla oslovení „pan“, „paní“, nebo například „ubytovna“

Jméno : může být vyplněno stejně jako „jméno“ v souboru daido, tzn. příjmení, jméno, titul

Ulice : je název ulice

Číslo popisné : čtyřmístné znakové pole obsahující domovní číslo popisné

Číslo orientační : jedná se o čtyřmístný údaj obsahující číslo orientační. Toto číslo je jednoznačné v rámci ulice a je přidělováno rozhodnutím obecního úřadu.

Městská část : je název části obce, městské části, resp. městského obvodu

Obec : je označení pro obec, město apod

Pošta : uvádí se prvních pět písmen sídla pošty např.: Aš2, Brno1, Olomo, ČBudě, MorKr. (Využívá se pro export do Registru pojištěnců (ONZ) a při tvorbě Evidenčního listu důchodového pojištění (ELDP).)

PSČ : je poštovní směrovací číslo, údaj je kontrolován podle číselníku PSČ. Pro dotažení poštovního směrovacího čísla můžete s výhodou využít klávesu F2)

Okres : Vyplňte dvoumístnou značku okresu podle číselníku okresů. Pro dotažení značky okresu můžete s výhodou využít klávesu F2).

Země : Vyplňte čtyřmístnou značku země podle číselníku zemí. Pro dotažení značky země můžete s výhodou využít klávesu F2.

Telefon, fax : vyplňte obvyklým způsobem podle telefonního seznamu, není kontrolováno

Heslo pro elektronický formulář : vyplňte obvyklým způsobem, není kontrolováno

Poznámka : textová položka (60 znaků), slouží k upřesnění adresy.

d0adr.png