Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Zaměstnanci

Pod touto nabídkou je k dispozici aktualizace údajů o zaměstnancích. Při aktualizaci lze využívat dva režimy - samostatný (SAM) a závislý (ZAV). O tom, v jaké pracujete režimu, jste informováni na tlačítku v levé spodní části obrazovky.

Závislý režim je vhodný pro situace, kdy pracujete s jedním konkrétním zaměstnancem a potřebujete mít k dispozici informace z různých tabulek zaměstnance. Zaměstnance si vyberete ze seznamu zaměstnanců a v dalších tabulkách máte k dispozici jen údaje tohoto zaměstnance (pro jeden či více vztahů). Výhodou tohoto režimu je to, že se snadněji orientujete a při pořízení do různých tabulek dotahuje identifikace zaměstnance. Nevýhodou je to, že nelze „opisovat“ od jiných zaměstnanců.

Samostatný režim je vhodnější pro situace, kdy potřebujete údaje určitého druhu od různých zaměstnanců. V tomto případě máte k dispozici všechny zaměstnance, údaje od jednoho lze „opisem“ použít pro jiného zaměstnance. Mezi oběma režimy je možné se snadno přepínat - vždy kliknutím na tlačítko ZAV/SAM.

Pod identifikací zaměstnance je lišta s řadou záložek, pod nimiž jsou k dispozici logicky uspořádané informace o zaměstnanci. Kliknutím na konkrétní záložku se dostanete ke konkrétní skupině informací, kterou můžete aktualizovat. Mezi záložkami se můžete přepínat podle potřeby.