Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

OZ - způsobilost

V tomto číselníku definujete odborné způsobilosti. Používá se při sestavování plánů školení a vzdělávacích akcí.

Tento číselník má stromovou strukturu viz. odborné způsobilosti

Detail OZ - činnost

Poznámka Zelené pozadí značí, že OZ je platná.

Poznámka Fialový text ve sloupci označuje nadřazenou kategorii.

Poznámka Fialový text v detailu je údaj dotahovaný.