Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Controlling

Má-li být systém řízení každé organizace funkční, správný a včasný a má-li být dosaženo předem stanovených výsledků, musí získat dostatek relevantních informací ze všech oblastí činnosti organizace. Informace samy o sobě však samozřejmě nezabezpečí nic, je nutné mít nástroje, které umožní jejich efektivní zpracování, vytěžení a použijí je jako nástroj pro řízení firmy definovaným směrem. Speciálním druhem takového nadstavbového manažerského nástroje je controllingový informační systém. Není to pouhý nástroj pro zobrazování dat, které v základním IS existují, ale také nástroj pro jejich transformaci do podob, které jsou strukturované a využitelné pro různé pozice v systému řízení v různých časových dimenzích. IS Orsoft Open nabízí takovýto nástroj v podobě skupiny úloh Controllingu.

Účelem a úkolem je zpracování účetních i dalších informací z jednoho zdroje. Komplex možného zpracování zahrnuje volitelně úlohy pro podporu nákladového controllingu, plánování, modelování a rozpočet, přepočty a rozpouštění režií.