Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Popis funkcí Controllingu

Základní datová tabulka = megatabulka Q0PLA:

 • Nahrazuje původní počáteční stavy (OPOC resp. opocFF)
 • Nahrazuje původní obratové stavy (OPHL resp. ophlFF)
 • Nahrazuje původní plány (OPLA resp. oplaFF)
 • Nahrazuje původní soubory základen, podkladů pro přepočet a vygenerovaný soubor (QPG, QPP a QPG)
 • Nahrazuje původní konečné stavy (OPTS resp. optsFF)

Popis položek Q0pla

 • typ = typ věty tabulky Q0pla v závislosti na zvolené úloze
 • pla = číslo plánu - používá se jen v některých úlohách
 • rok = rok zpracování
 • mes = měsíc zpracování
 • den = den zpracování - zde nula
 • N01 - N10 = účetní dimenze
 • obn_t_md = obnos tuzemský MD
 • obn_tuz_dal = obnost tuzemský DAL
 • obn_z_md = obnos cizí MD
 • obn_z_dal = obnos cizí DAL
 • priz_zaucto = příznak zaúčtování
 • rozlišení = rozlišení se používá pří generování rozpouštění
 • zpusob_uctovani = příznak pro účtování rozpouštění mezd, na které straně se má účtovat M=MD, D=DAL

Obsah některých položek

typ:

 • P = plány
 • C = počáteční stav Controllingu
 • F = počáteční stav Fú
 • O = obraty běžného roku k danému období MM/RRRR
 • K = konečný stav Controllingu
 • U = konečný stav Fú
 • X = pracovní tabulky
 • Z = základny pro přepočet
 • R = podklady pro rozpouštění (tj. celkový obnos základen a vypočítaný koeficient)
 • G = vygenerované věty (tj. věty základen s přepočítaným obnosem a to jak koeficientem, tak i zadaným procentem)

priz_zaucto:

 • null = nezaúčtováno
 • A = zaúčtováno bez chyb
 • N = zaúčtováno s chybou - viz. protokolPlán

Nesmírně důležitou a nezbytnou součástí podnikových procesů je plánování. Rozsáhlý komplex práce s plány zahrnuje volba Plán. Umožňuje plány vytvářet, prohlížet, tisknout, generovat.

Volba Další nabídka:

 • Smazání plánu - odmazání plánu dle čísla plánu a období
 • Opis plánu - kopie plánu dle čísla plánu a období
 • Import plánů z Excelu – import zvoleného čísla plánu z Excelu po zadání úložiště, kde leží
 • Import plánů z původního OPLA - import zvoleného čísla plánu XX z původního controllingu z tabulky OPLAXXFF
 • Generování plánu minulých období - z Q0PLA do Q0PLA, s tím, že dotaz z jakého roku (do aktuálního) a jaké číslo plánuKonečné stavy

Tato volba řeší vytváření počátečních stavů Controllingu a F z původního Orsoft z OPOCu, vytváření konečných stavů Controllingu a F za zadané období a dále roční uzávěrku Controllingu.

Volby Další nabídka:

 • Převod PS/CON - převod controllingových počátečních stavů z OPOC, kde období je 99/RRRR-1 do Q0PLA, typ souboru = C, číslo plánu = 0, období je 00/RRRR
 • Převod PS/F - převod počátečních stavů F z OPOC, kde období je 99/RRRR do Q0PLA, typ souboru = F, číslo plánu = 0, období je 00/RRRR
 • Generování KS/CON - tvorba controllingových konečných stavů ze skutečnosti F se převezmou všechny účty v kumulaci k danému měsíci od počátku roku a zapíše se to do Q0PLA, typ souboru = O, číslo plánu = 0, rozlišení = 0, období dle období DO v zadávání období, k tomu se ze zkonvertovaných počátečních stavů, tj. z Q0PLA, typ souboru = C, číslo plánu = 0, přikopírují i tyto věty, ve výsledku bude typ souboru = K, číslo plánu = 0 rozlišení = 0, období dle období DO v zadávání období - tj. ve výsledné větě K je sečten počáteční stav s obraty
 • Generování KS/F- tvorba konečných stavů F ze skutečnosti F se převezmou všechny účty v kumulaci k danému měsíci od počátku roku a zapíše se to do Q0PLA, typ souboru = O, číslo plánu = 0, rozlišení = 0, období dle období DO v zadávání období, k tomu se ze zkonvertovaných počátečních stavů, tj. z Q0PLA, typ souboru = F, číslo plánu = 0, přikopírují i tyto věty, ve výsledku bude typ souboru = U, číslo plánu = 0 rozlišení = 0, období dle období DO v zadávání období - tj. ve výsledné větě K je sečten počáteční stav s obraty
 • Roční uzávěrka - tvorba nových controllingových počátečních stavů. Zde se vlastně jen vezmou ty konečné stavy z Q0PLA (typ souboru = K, číslo plánu = 0, rozlišení = 0, období = 12/RRRR a vygenerují se z nich počáteční stavy dalšího roku, tj. Q0PLA, typ souboru = C, číslo plánu = 0, období je 00/RRRR+1

Čtyřlístky na filtrování jednotlivých typů vět:

Čtyřlístkové filtry slouží pro zobrazení vybraného typu vět této úlohy.

Zobrazují se C = počáteční stav Controllingu, F = počáteční stav Fú, O = obraty běžného roku k danému období MM/RRRR, K = konečný stav Controllingu, U = konečný stav Fú


filtry.pngPřepočty

Tato skupina úloh umožňuje variabilní rozpouštění nepřímých nákladů nebo jakýchkoliv hodnot do jednotlivých středisek, zakázek, činností či dalších možných nositelů nákladů. loha zpravidla provádí zjištění režijních nákladů, jejich přepočet dle předem vytvořené základny pro přepočet a následně umožňuje nové zaúčtování vypočtených hodnot podle zadané kontace nositelů.

Volba Další nabídka:

 • Rozpouštění režií ŠPVS – zde se zpracovává „postup“ 1900
 • Rozpouštění mezd ŠPVS – zde se zpracovává „postup“ 7500
 • Zaúčtování typu G 95 = rozpouštění režií - zaúčtovává se vygenerovaný soubor z Q0PLA podle zadaného čísla plánu, typ souboru = G (pro ŠPVS G 95), zadává se dokladová řada, kam se to má zaúčtovat, účtovací protistrana se bere z konfigurace
 • Zaúčtování typu G 75 = rozpouštění mezd – zaúčtovává se vygenerovaný soubor z Q0PLA podle zadaného čísla plánu, typ souboru = G (pro ŠPVS G 75), zadává se dokladová řada, kam se to má zaúčtovat. Pokud je položka Způsob zaúčtování = D, otáčí se kontace, tj. MD na DAL a naopak (účtovací protistrana se bere z konfigurace)