Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Číselník oboru vzdělání pro ISPV

Číselník oboru vzdělání ISPV je určen pro Respondenty statistického šetření ISPV, kteří musí od roku 2019 (statistika za 4. čtvrtletí 2018) uvádět nový třicetimístný kód oboru vzdělání. Číselník se pak používá v evidenci vzdělání, kde lze vybrat rok ukončení, typ studia, školu a obor studia, tím vznikne příslušný kód oboru vzdělání.

Získání kódu oboru vzdělání vyplněním na internetu

Číselník oboru vzdělání ISPV není nutné stahovat, je možné používat vyplnění údajů na internetu na stránce https://www.obory-vzdelani.cz/. Na tuto stránku se lze dostat pomocí tlačítka „Kód z ISPV“ vedle příslušného kódu. Zde uživatel zadá potřebné údaje o vzdělání. Na konci vznikne kód oboru vzdělání, který je třeba přes schránku (clipboard) zkopírovat do Orsoftu Open do údaje Výsledný kód.

Toto řešení má výhodu v tom, že uživatel nemusí stahovat a importovat poměrně velký číselník. Naopak nevýhoda je ta, že se uživatel musí přepínat mezi dvěma aplikacemi - mezi Orsoftem Open a internetovým prohlížečem. Takže používat tento způsob je vhodné spíše pro menší počet zaměstnanců.

Import a použití číselníku

Místo předchozího způsobu je možné celý číselník oboru vzdělání ISPV naimportovat do Orsoftu Open. Pak se příslušné údaje o typu, škole a oboru studia zadávají přímo na obrazovce evidence vzdělání.

Pro import číselníku je nutné nejdříve tento číselník ručně stáhnout z internetu ze stránek https://ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/Aplikace-Obor-vzdelani.aspx. Zde bývá několik verzí číselníku, je třeba najít nejaktuálnější číselník v zazipované XML variantě a ten stáhnout. Jedná se o soubor s názvem OborVzdelani-RRRR-MM-DD-xml.zip. Ten se stáhne na klienta (například do adresáře „Stažené soubory“).

Po stažení se provede import. Z evidence vzdělání se přes menu Další přejde do volby Číselník oboru vzdělání ISPV. Zde se opět přes menu Další provede Import z internetu. Na začátku importu je dotaz na otevření vstupního souboru, zde je třeba vybrat ZIP soubor stažený v předchozím kroku. Pak už probíhá import, který může chvíli trvat, importuje se asi 170 000 vět (stav k lednu 2019).

Po importu je pak možné přímo na obrazovce evidence vzdělání v části Obor vzdělání dle ISPV vybírat údaje z tohoto číselníku. Způsob zadání je shodný s tím, jak probíhá na internetové stránce https://www.obory-vzdelani.cz/.