Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Existuje několik způsobů, jak vybrat ze všech zaměstnanců, kteří jsou v personalistice evidováni, právě tu skupinu zaměstnanců, která vás právě zajímá.

Jedním ze způsobů je použití tzv. čtyřlístkových filtrů. Tyto filtry jsou systémové, tj. byly připraveny tvůrci systému a nelze je uživatelsky měnit. Jsou k dispozici pod ikonami ve tvaru čtyřlístku na horním řádku ikon. Zabarvení jednotlivých lístků čtyřlístku napovídá, o jaký filtr jde. Bližší informace ke konkrétnímu filtru najdete v textu, který se objeví po najetí „myší“ na ikonu.

Pro případ, kdy potřebujete v seznamu vidět všechny záznamy v tabulce, se používá ikona čtyřlístku se čtyřmi bílými lístky. Častěji však chceme pracovat pouze s těmi zaměstnanci, kteří jsou tzv. ve stavu (tj.ve firmě pracují a nejsou mimo evidenční stav). Pod ikonou se dvěma zelenými a dvěma bílými lístky se skrývá filtr, který vybere a zobrazí pouze zaměstnance ve stavu. Otevřeme-li seznam zaměstnanců, zobrazí se primárně právě jen zaměstnanci ve stavu - na tuto situaci vás upozorní žluté podbarvení ikony se dvěma bílými a dvěma zelenými lístky.

U některých tabulek, kde je u záznamů navíc sledována jejich historie, je nabízeno k výběru více filtrů. Příkladem může být tabulka Trvalé složky, kde je k dispozici filtr pro zaměstnance ve stavu a jejich aktuální záznamy (platné v okamžiku prohlížení), ale také filtr pro zaměstnance ve stavu a všechny jejich záznamy.

Kromě výše popsaných „čtyřlístkových“ filtrů lze najít další filtry pod ikonou „modrého trychtýře“. Po kliknutí na tuto ikonu se zobrazí následující nabídka:

K dispozici jsou zde další systémové filtry, kde jsou definovány nejčastěji používané skupiny zaměstnanců.

Oba druhy výše popsaných systémových filtrů jsou k dispozici u všech tabulek podsystému Personalistika.