Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Počáteční záznamy

Vytvoří počáteční záznamy do změnových souborů D0zme/Dazme.

  • Všechny
    • Doplní všechny chybějící počáteční záznamy
  • Jednotlivé
    • Identifikace občana - Doplní chybějící počáteční záznamy do identifikace občana
    • Pracovněprávní vztahy - Doplní chybějící počáteční záznamy do pracovněprávních vztahů
    • Mzdové údaje - Doplní chybějící počáteční záznamy do mzdových údajů