Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

EN - kategorie

Tento číselník obsahuje kategorie evropských norem odborných způsobilostí. Používá se při editaci evropských norem

Detail EN - kategorie