Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:finuctota [2015/07/08 07:53]
orsoftopen:finuctota [2015/07/08 06:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Aktualizace příznaku zaúčtování ======
 +Provede se kontrola všech (i zaúčtovaných) účetních položek účetního deníku podle nastavených výběrových kritérií. ​
 +V případě, že již zaúčtovaná věta nevyhovuje kontrolám (např. přibyla nová kontrolní vazba), změní se příznak zaúčtování na stav Nepřipraveno.
 +V případě, že věta se stavem Připraveno nevyhovuje kontrolám , změní se příznak zaúčtování na stav Nepřipraveno.
 +