Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Aktualizace příznaku zaúčtování

Provede se kontrola všech (i zaúčtovaných) účetních položek účetního deníku podle nastavených výběrových kritérií. V případě, že již zaúčtovaná věta nevyhovuje kontrolám (např. přibyla nová kontrolní vazba), změní se příznak zaúčtování na stav Nepřipraveno. V případě, že věta se stavem Připraveno nevyhovuje kontrolám , změní se příznak zaúčtování na stav Nepřipraveno.