Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:g0:plan:g0po [2016/09/08 10:56]
orsoftopen:g0:plan:g0po [2016/09/08 09:56] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Plán odpisů ======
 +
 +
 +V rámci této volby lze prohlížet plán odpisů, vytvořený v rámci volby **Výpočet plánu odpisů**. Jedná se o plánované odpisy (účetní, daňové, eventuálně rozpuštěné transfery) ke všem odpisovaným inventárním číslům. Ve formátu Seznam jsou úbytky vyšeděné.
 +Zobrazovány jsou tyto údaje:
 +  * Inventární číslo - položka dle kmenového souboru majetku
 +  * Pořadí - pořadí věty plánovaného odpisu v rámci inv.čísla
 +  * Období odpisu
 +  * Kvartál
 +  * Název
 +  * Druh majetku
 +  * Pořizovací cena daňová
 +  * Oprávky daňové
 +  * Daňový odpis - roční
 +  * Období posledního daňového odpisu - vyskytuje se u těch vět plánovacího souboru, kdy došlo již k daňovému doodepsání
 +  * Pořizovací cena účetní
 +  * Oprávky účetní
 +  * Roční odpis účetní
 +  * Měsíční odpis účetní
 +  * Období posledního účetního odpisu - vyskytuje se u těch vět plánovacího souboru, kdy došlo již k účetnímu doodepsání
 +  * Transfer (dotace)
 +  * Celkový rozpuštěný transfer
 +  * Roční rozpuštěný transfer
 +  * Měsíční rozpuštěný transfer
 +  * Období posledního rozpuštěného transferu - vyskytuje se u těch vět plánovacího souboru, kdy došlo již k úplnému rozpuštění transferu
 +
 +
 +