Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Konfigurace

Volba umožňuje v závislosti na přidělených oprávněních prohlížet a měnit nastavení konfiguračních parametrů pro zpracování Investic.

Pořizované a zobrazované údaje:

Základní nastavení

 • Období zpracování Investic - aktuální období zpracování - při interakci na Majetek musí odpovídat období zpracování v Majetku
 • Období posledního účtování - poslední období, za jaké bylo provedeno zaúčtování, nastavuje se automaticky programem
 • Poslední provedená akce Investic - následující možnosti:
  • b - likvidace
  • f - kontrolní chod
  • d - zaúčtování
 • Rok posledního ročního zpracování - poslední rok, za který bylo provedeno roční zpracování
 • Poslední volba z ročního zpracování - následující možnosti:
  • k - archiv akcí
  • l - archiv faktur a případů
  • c - čištění souborů Investic
  • g - ukončení roku - nastavení k 1.lednu pouze pokud není interakce na Majetek, při interakci se období na leden změní až po uzavření roku v Majetku
 • Výstup do Majetku - určuje způsob vazby na Majetek - následující možnosti:
  • Interaktivní - aktivované akce se automaticky přesouvají z Investic do Majetku
  • Žádný - není vazba na Majetek
 • Import investičních faktur - určuje způsob vazby na Finanční účetnictví - následující možnosti:
  • Interaktivně do souboru Faktur - investiční faktury se zapisují interaktivně do Investic
  • Žádný - není import z Finančního účetnictví do Investic, investiční faktury se pořizují jen ručním vstupem
 • Kontrolovat čísla zakázek na číselník zakázek
 • a - kontrolovat na číselník zakázek
 • u - kontrolovat a účtovat na číslo zakázky
 • n – nekontrolovat

* Vazba na Investice - následující možnosti:

 • Zaokrouhleně
 • Desetinně

* Způsob aktivace - zde se definuje, jakým způsobem se provádějí aktivace investičních akcí:

 • mezera - bez rozlišení - bez ohledu na typ investiční akce je třeba provádět aktivaci každé jednotlivé akce zvlášť
 • n - nadřízené akce - v tomto případě lze aktivovat pouze akce nadřízené. Taková aktivace totiž vyvolá automatickou postupnou aktivaci jednotlivých podřízených akcí příslušejících zvolené nadřízené akci. Nejprve jsou prováděny všechny potřebné kontroly a potom teprve vlastní aktivace, takže se nemůže stát, že by byly některé podřízené akce zaktivovány a jiné nikoliv. Jednotlivé podřízené akce se zapisují do Majetku na jednotlivá inventární čísla a to jako nové inventární číslo (pokud je typ investiční akce = „p“) nebo změna pořizovací ceny resp. technické zhodnocení již existujícího inventárního čísla (pokud je typ investiční akce = „P“). Aktivace nadřízené akce proběhne pouze symbolicky (nevzniká žádné inventární číslo) a to označením příznaku aktivace „m“.

Při tomto způsobu nelze provádět aktivaci na již existující inventární číslo, které není dosud v Majetku řádně zařazeno (tj. má druh Majetku = „L“ - Investice).

 • p - podřízené akce - v tomto případě lze aktivovat nejprve pouze akce podřízené a to každou zvlášť. Jednotlivé podřízené akce se zapisují do Majetku na jednotlivá inventární čísla a to jako nové inventární číslo (pokud je typ investiční akce = „p“) nebo změna pořizovací ceny resp. technické zhodnocení již existujícího inventárního čísla (pokud je typ investiční akce = „P“). Teprve až jsou všechny podřízené akce spadající pod zvolenou nadřízenou akci již zaktivovány, lze provést aktivaci nadřízené akce. Ta proběhne pouze symbolicky (nevzniká žádné inventární číslo) a to označením příznaku aktivace „m“.

Při tomto způsobu lze provádět aktivaci na již existující inventární číslo, které není dosud v Majetku řádně zařazeno (tj. má druh Majetku = „L“ - investice). Pokud již původní investice měla haléřové vyrovnání a následná změna pořizovací ceny také, dojde automaticky k jeho sesčítání a příslušné úpravě nové pořizovací ceny.

* Aktivace IP z investičních případů - jakým způsobem se mají aktivovat dokončené nebo urychlené investiční případy se stejným inventárním číslem

 • h - hromadná aktivace všech případů na stejné inventární číslo
 • c - částečná aktivace jednoho investičního případu

* Zaúčtovávání ručních vstupů výnosů, nákladů, investičních faktur - zda se budou zaúčtovávat ruční vstupy

 • a - zaúčtovávají se
 • n - nezaúčtovávají se

* Zaúčtování akcí - zda se má zaúčtovávat po likvidaci nebo po aktivaci

 • a - zaúčtuje se na Investice až po aktivaci do Majetku
 • z - zaúčtuje se na Investice po likvidaci před aktivací
 • x - neposílá se do Majetku

* Účtovat zálohy na podrozvahové účty - zda se budou případné zálohové faktury účtovat

 • a - účtovat na podrozvahové účty
 • n, mezera - neúčtovat

Nastavení pro zaúčtování

 • Vazba na účetnictví - pokud není parametr zaškrtnutý, při volbě Zaúčtování nevznikají žádné zápisy do účetnictví, změnové věty jsou označeny příznakem zaúčtování = 4, tj. „neúčtuje se dle konfigurace“
 • Typ souboru - následující možnosti:
  • dle nastavení ZČ
  • d - dávka - pouze v tomto případě lze provádět volbu Tvorba účtovací dávky (OPL)
 • Číslo souboru - číslo souboru ve jméně účtovací dávky
 • Účtovací závod - číslo závodu v účtovací dávce
 • Dokladová řada - číslo dokladové řady, s jakou jsou zaúčtovávány investiční doklady do interních dokladů nebo do účtovací dávky
 • Poslední číslo souboru - zde je zapsáno poslední použité číslo souboru z účtovací dávky