Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Parameters

Sekce Parameters určuje parametry, které jsou konstantní v rámci zpracování celé sestavy.

Nejdůležitější parametry jsou:

  • AppParam - podává se z Orsoft Open
  • SQL_substring - definuje název metody substring pro použití v HQL/SQL výrazech. Název metody je určen podle použité databáze, pro MS SQL Server je to substring, pro Oracle je to substr.
  • SQL_isnull - definuje název metody isnull pro použití v HQL/SQL výrazech. Název metody je určen podle použité databáze, pro MS SQL Server je to isnull, pro Oracle je to nvl.

Příklad použití SQL

V okně Report query lze v HQL/SQL příkazu použít takovouto podmínku:

$P!{SQL_isnull}(daido.jm_prijm, ' ') = $P!{SQL_isnull}(osoby.jm_prijm, ' ')

Například pro Oracle se funkce isnull nahrazuje za nvl, takže výsledná podmínka bude vypadat:

nvl(daido.jm_prijm, ' ') = nvl(osoby.jm_prijm, ' ')