Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam úloh

Seznam úloh obsahuje věškeré úlohy Orsoftu, ke kterým lze definovat oprávnění. Úloha označuje funkci v programu, není vázána na místo v menu. Úloha je v seznamu popsána názvem neboli identifikátorem úlohy (Úloha) a popisem (Popis úlohy). Uživatel může seznam úloh pouze prohlížet, nikoliv měnit. Seznam se aktualizuje automaticky.

Seznam obsahuje tyto atributy:

 • Úloha (identifikátor úlohy) - strukturovaný řetězec skládající se z písmen a teček ve tvaru:{systém}.{modul}.{oblast}.{program}.{varianta}
  • {systém} - „orsoft“
  • {modul} - písmeno podsystému nebo jiná značka, např. „o“ = základní část, „z“ = zis, „lz“ = lidské zdroje
  • {oblast} - logický název oblasti, do které úloha patří., např. „adresar“ = adresář, „reports“ = sestavy
  • {program} - dle typu úlohy: pro editační programy název hlavní tabulky, pro sestavy název sestavy apod.
  • {varianta} - nepovinná část, další rozlišení funkcí programu
  • Seznam úloh může obsahovat i skupiny úloh. Identifikátorem skupiny je společná úvodní část identifikátorů jednotlivých úloh (po oddělovač „.“(tečka)). Pokud k úloze existuje blížeji specifikovaný identifikátor, mají oprávnění definovaná na něm přednost (tj. např. oprávnění definovaná pro orsoft.o.adresar.O6a mají přednost před oprávněními definovanými pro orsoft.o.adresar).
 • Popis úlohy - textový popis úlohy, např. „Poštovní deník“, „Oprava čísla vodoměru“ apod. Tento popis se může ale nemusí shodovat s názvem volby v menu.
 • Uživatelská úloha - příznak, zda se jedná o uživatelskou úlohu, například kategorie DMS dokumentů z LotusNotes. Tyto úlohy si spravuje uživatel sám, v systému nejsou nikde definované.