Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Editace oprávnění ve Správě profilů

Oprávnění k úlohám se týkají všechny záznamy označené ikonou . Tyto záznamy lze běžným způsobem zakládat, upravovat nebo mazat. Ke každé úloze se definují práva CRUD. Pokud je nastaveno zdědit, přebírá se nastavení příslušného atributu z nadřízené skupinové úlohy, příp. z rodičovského profilu:

Editace profilů

Oprávnění k profilu lze též editovat „hromadně“ tak, že při kursoru nastaveném na uzlový záznam Oprávnění k úlohám stiskneme tlačítko Opravit. Objeví se obrazovka, na které je nalevo celkový seznam možných úloh a napravo jsou přehledně zobrazeny úlohy definované v profilu. Pro lepší orientaci lze seznamy nalevo i napravo vyfiltrovat vyplněním pole Filtr. Filtry slouží pouze pro zobrazení, výsledné seznamy úloh se berou vždy bez filtru. Použitím tlačítek Přidat a Odebrat lze seznam úloh upravovat a případně měnit práva k jednotlivým atributům (CRUD):

Hromadná editace profilů

Práva k atributům lze nastavovat označeným úlohám na levé straně ještě před přidáním tlačítkem Přidat nebo kdykoliv později na pravé straně. Označovat lze také více úloh najednou, a to:

  • spojitý interval - pomocí Ctrl + levé tlačítko myši
  • nespojité intervaly - pomocí Ctrl + pravé tlačítko myši

V hromadné editaci se stav CRUD práv zobrazuje včetně zděděných práv, tzn. že tam, kde je v browse seznamu u atributu otazník (např. C+ R- U? D?), se zde zobrazí výsledné právo (např. C+ R- u+ d+). Skutečnost, že právo je výsledkem dědění, je signalizována použitím malých písmen u příslušných atributů.