Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Nastavení přístupu k jednotlivým políčkům editační úlohy

1. Definice úlohy pro políčka se provádí ze spušťěného konkrétního ediťáku. Ve správě pohledů v sekci sloupce k dispozici označit sloupec (zamodřit), který chci řídit přes oprávnění a spustit tlačítko Seznam úloh. Vytvoření úlohy pro sledování políčka

2. Pokud ještě úloha pro sledování políčka neexistovala, dojde k jejímu vygenerování. Zobrazí se okno seznamu již vygenerovaných identifikátorů úloh pro políčka, kterým lze pro ediťák nastavovat práva přístupu. Seznam úloh sledovaných políček

3.Ve správě profilů pro vybraný profil nastavit výchozí stav pro všechna políčka vše povoleno. Pokud tam tento záznam nebude, nebude to fungovat. Zapíná sledování pro celý ediťák, jinak by se to kontrolovalo pro každé políčko, což by zdržovalo. Nastavení sledování pro editační úlohu

4. Ve správě profilů pro vybraný profil přiřadít práva příslušné úloze pro sledované políčko. Sleduje se zatím pouze čtení(R) a oprava(U). Pokud je nastaveno R- budou se zobrazovat hvězdičky. Pokud je nastaveno U- budou políčka zobrazovat hodnoty normálně, pouze nebudou editovací.

Přidělení práv profilu

5. Výsledek příkladu pro uživatele s použitým profilem VODCS. Pole Jméno/Název je needitovací a pole DIČ se zobrazuje jako hvězdičky. Funguje i pro dotahované texty, jak je vidět pro Nespolehlivý plátce DPH v detailu (v tabulce ne, tam je použit binding přímo ze záznamu, jiný prvek). Výsledné zobrazení editační úlohy s omezeným přístupem