Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Přidělené profily

Uživatel může mít přidělen jeden nebo více profilů.

Profil přehledně sdružuje nastavení přístupů k úlohám a datům. Oprávnění plynoucí z jednotlivých profilů přidělených uživateli se sčítají.

Uživatel bez profilu se nemůže do systému přihlásit.

Výčet profilů, které lze uživateli přiřadit, je obsažen ve Správě profilů.