Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Zobrazit firmy na mapě MapyCz

Aktuálně vyfiltrované firmy (aktuální obsah browse) se zobrazí na mapě MapyCz.

Je vhodné spouštět pouze pro omezený počet vybraných firem. Je-li firem více než 100, je uživatel dotázán, zda pokračovat s omezením na 100 firem. Pro počet firem větší než 20 je uživatel upozorněn, že před zobrazením může být výrazná prodleva. Tato prodleva může být až cca 20 s pro 100 firem.

Po vykreslení značek na mapu se může zobrazit hláška s informací o případných nenalezených adresách. Poté se měřítko a střed mapy přizpůsobí zobrazeným značkám (zoom).

Po zobrazení firem (značek) na mapě lze najetím myší na značku zobrazit popisek se jménem a adresou firmy. Při kliknutí na značku se zobrazí další informace k firmě.