Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Zobrazit firmy v okolí na mapě MapyCz

Na mapě se zobrazí firmy v okolí aktuální firmy (na níž stojí kurzor).

Velikost okolí se nastaví na obrazovce Parametry pro okolí bodu, jedná se o parametr Poloměr okolí bodu (km) - poloměr okolí v km, ve kterém se budou hledat blízké firmy. Dle tohoto poloměru se nastavuje i výsledné měřítko mapy. Středový bod (aktuálné firma) je zobrazen modře a je ve středu mapy, ostatní body (firmy) v okolí se zobrazují červeně. Firmy musejí mít v Informacích (záložka Inmformace, tabulka O6a2) vyplněny mapové souřadnice WGS84.

Výběr firem respektuje i aktuální filtr (aktuální obsah browse).

Počet firem je omezen na max. 100. Je-li firem více než 100, je uživatel dotázán, zda pokračovat s omezením na 100 firem.